top of page
approach

approach

Jeg arbejder med lederudvikling ud fra den klassiske dydsetik og renæssancens filosofi om det hele menneske. Min viden trækker jeg bl.a. fra den kognitive ACT tilgang, Multi Brain integration techniques, neuropsykologi, typologi og mindfulness traditionen. Men det vigtigste redskab er min evne til intuitivt at stille ind på dig og se, hvad der foregår ”inde bag øjenlågene” samt hvilket potentiale, du rummer for at blive den bedste udgave af dig.

Jeg arbejder naturligvis under tavshedspligt og alle forløb foregår i fuld fortrolighed. Skal noget på et overordnet plan evalueres eller meldes tilbage til organisationen, udarbejder vi et skriv sammen eller indkalder til et trepartsmøde med nærmeste chef ud fra aftalt agenda.

Alle mine personlige redskaber, teknikker og modeller er udviklet og afprøvet gennem mit flerårige virke som interim HR konsulent for offentlige og private organisationer samt gennem mine mange individuelle coachingforløb for både medarbejdere og ledere som freelance rådgiver og coach i HR konsulent virksomheden AS3.

mission og metode
PaulinePoulsen_topbilleder_1200x4006.png

Det handler dybest set om at opdage og anerkende ens egen uniqueness ved at få den kropslige, den emotionelle og den kognitive intelligens til at spille sammen og skabe sammenhæng mellem krop, personlighed og energi.

mission og metode

Med dybe rødder i den humanistiske, akademiske tradition ved jeg, at ledelse langt hen af vejen handler om mennesker, værdier og kommunikation. Men jeg ved også at morgendagens ledelse i stadig højere grad kommer til at dreje sig om energi, vibrationer og intuition i samspillet mellem mennesker, hvorfor det perspektiv altid vil være til stede, når jeg arbejder.

Min ambition med alle forløb er på et helt overordnet plan at hjælpe ledere til at finde og hente det, som de har glemt om dem selv på deres vej hertil, at kaste lys på de muligheder og oplyse de stier, som endnu ikke har manifisteret sig og at omsætte det konstruktivt i lederskabet her og nu.

Et generelt godt kompas på rejsen er at holde fokus på, hvad man som leder skal slippe, hvad man skal holde fast i og evt. justere og hvad man skal hente for at nå næste niveau i sit indre og ydre lederskab.

Ambitionen fordrer længerevarende one to one forløb, der bygger på gensidig nysgerrighed samt en åben udforskning af det, som ikke altid umiddelbart kan ses, måles og vejes eller sættes ord på. Jeg kan derfor finde på at supplere den coachende samtale med andre teknikker såsom meditativ inquiry eller visuelle redskaber som dialooglekort.

struktur

struktur

Før første møde tager vi indledende kontakt og udveksler relevant information, så mødet kan føre til en beslutning om en evt. indgåelse af en samarbejdsaftale med opstilling af bl.a. mål og antal møder.

Mødeintervallet aftales fra gang til gang ud fra din aktuelle situation og hensyntagen til kontinuitet og momentum. Møderne afsluttes hver gang med en opsamling af indhold og udbytte af samtalen samt aftale om overvejelser, opgaver eller aktioner til næste gang.

Ved sidste møde evaluerer vi det samlet forløb og tager stilling til, om samarbejdet evt. skal fortsætte omkring et eller flere nye mål.

inspiration

inspiration

- Lederskab med de tre hjerner

Vi er alle ifølge neurovidenskaben udstyret med mindst tre hjerner med hver deres neurale netværk af nerveceller og dermed tilhørende intelligenser og funktion. De amerikanske betegnelser for de neurale netværk klinger bedre end de danske og er henholdsvis: head brain, heart brain og gut brain.

Hjernen i hovedet er umiddelbart den de fleste af os uvilkårligt betragter som vores egentlige hjerne og centrale styresystem for kroppen. Det er også den mest komplekse med hovedfunktioner såsom kognitiv perception, tænkning og meningsdannelse.

Men der findes, måske til nogens overraskelse, også en fysisk hjerne i hjertet, hvis hovedfunktioner er at udtrykke følelser og værdier samt skabe tilknytning gennem bl.a. medfølelse. Endelig bor der en hjerne i mave/tarmområdet, der styrer immunforsvaret, mobiliserer kræfter og mod samt sørger for overlevelse og kerneidentiteten.

Det er min erfaring, at vi har en ofte ubevidst præference, når det kommer til hvilken en af hjernerne, vi falder tilbage på og lytter til, når vi er pressede eller befinder os i en udfordrende situation. Men den foretrukne hjerne er, afhængigt af behovet i situationen, nødvendigvis ikke altid den bedst egnet til at løse udfordringerne, og vi kommer derfor på overarbejde. Alle tre hjerner kan blive stressede og blokeret i deres sympatiske eller parasympatiske tilstand, når de eksempelvis skal kompensere for en af de andre hjerners hovedfunktioner. Det svarer til at ville skære brød med en ske, det skal nok lykkes at komme i mål, men processen er anstrengende og resultatet ikke det bedste.

Vi kan imidlertid lære bevidst at kommunikere med alle tre hjerner og påvirke dem til at arbejde sammen. Det skyldes, at alle tre hjerner er forbundet via det autonome nervesystem og kan påvirkes til at komme i balance bl.a. gennem vejrtrækningsteknikker og bedre styring af vores energi. Nervecellerne er som andre celler omgivet af et elektrisk spændingsfelt. Det skyldes, at mennesket består af en række grundstoffer, der reagerer elektrisk i cellestrukturen og som derfor kan påvirkes gennem iltning.


Hvilke uanede muligheder for styrkelse og udvikling af lederskabet åbner det ikke op for, når vi for alvor begynder at interessere os for at lære alle tre hjerner bedre at kende, interagere med dem samtidigt og sørge for, at de er toptunet gennem fornuftig levevis og bevidst brug af energi.

Hvor mange gange har man ikke stået i en situation og været i tvivl om, hvad man  skulle vælge eller beslutte. Hjertet sagde et, hovedet tænkte noget andet og kroppen trak i en helt tredje retning.

bottom of page