top of page

When written in Chinese, the word CRISIS is composed of two characters.
One represents danger and the other represents opportunity

- John F. Kennedy

den psykologiske samtale

Der kan opstå flere krisesituationer på arbejdspladsen, hvor det kan være en ubetinget fordel at hente en professionel ekstern rådgiver ind som samtalepartner til at genskabe ro og balance blandt medarbejderne:

  • Hvis virksomheden eksempelvis står overfor at skulle afvikle en større gruppe medarbejdere og har brug for at få afhjulpet forskellige følelsesmæssige reaktioner både hos de opsagte og de blivende medarbejdere.

  • Hvis en medarbejder kommer ud for en ulykke eller oplever noget andet traumatisk på arbejdspladsen og der skal have akut hjælp til at få fast grund under fødderne igen, for dernæst at kunne træde naturligt tilbage i arbejdsfællesskabet.

  • Hvis én eller flere medarbejdere er på kant og ikke selv kan løse udfordringerne omkring samarbejdet og kommunikationen eller med assistance fra nærmeste leder, men har brug for at blive vejledt frem til enighed omkring det fælles bedste.

Udbyttet
Ved at trække på en ekstern ressourceperson sikrer I, at de involverede parter og den aktuelle situation bliver mødt med et åbent perspektiv upåvirket af historikken og fri af den mentale vanetænkning i problemløsningen. Dette kan i mange tilfælde forhindre længerevarende fravær eller i værste fald opsigelse fra de involverede medarbejdere.


Alle kan blive påvirket af ovennævnte eller lignende situationer, selv de dygtigste og mest loyale medarbejdere. Omkostningerne ved at have en sygemeldt medarbejder eller skulle rekruttere nye og dermed miste værdifuld opbygget viden og kompetencer, kan ofte ikke svare sig frem for at for at få tingene på ret køl med mulighed for en styrkelse af relationerne.

HR og ledelse kan desuden vælge at trække på min faglighed som ekstern rådgiver for gennem sparring at blive klædt bedre på til selv at kunne håndtere vanskelige og følsomme samtaler/situationer på arbejdspladsen.

Forløb
Ved større opsigelser er det en fordel, at jeg bliver koblet på i forberedelsesfasen, bliver briefet på selve dagen, inden forløbet går i gang, og at jeg er med i en debriefing efter afviklingen.

Ved mindre akutte situationer bliver jeg typisk introduceret for situationen af HR, og efter en indledende samtale med de involverede parter enkeltvis, vurderer jeg sammen med HR forløbets indhold og behovet for samtaler. Vi evaluerer effekt og resultater op imod de ønskede mål både undervejs med henblik på at kunne korrigere samt efter endt samtaleforløb.

PaulinePoulsen_ikoner_3.png

Støtte og stabilitet fra professionel sparringspartner kan gøre en betydelig forskel for det positive udfald, når en krise er under opsejling eller i udbrud på arbejdspladsen.

bottom of page