top of page

leadership

Citatet ”The power in people is so much stronger than the people in power” afspejler ret præcist tilgangen til lederskab og empowerment i Power and People regi.

 

Lederskab er evnen til eller måske endda kunsten at lede sig selv og andre, ikke i kraft af formel status, men ud fra en naturlig autoritet baseret på faglig selvindsigt og personlig integritet.

 

Pointen med at lede ud fra sin faglige og personlige autenticitet er foruden en dyb tilfredsstillelse at kunne bane vejen for, at man bliver den bedste udgave af sig selv på vejen mod et fælles mål, der rækker ud over den personlige ambition.

 

I forhold til  empowerment arbejdes med, hvordan den enkelte leder eller medarbejder mestrer tilgangen til den samlet kilde af fysisk, følelsesmæssig, kognitiv og kreativ energi og ressourcer hos sig selv og i arbejdsfællesskabet. Hvordan passer den ledelsesmæssige og menneskelige kapital til virksomhedens identitet, kultur og struktur? Hvordan forvaltes de menneskelige ressourcer i mere stille og stabile stunder? Og hvad sker der med lederskabet, når forandringens kraftige vinde blæser?

 

Det handler om at få omsat den menneskelige og ledelsesmæssige kapital på en måde, der får menneskers virke og virksomhedens ressourcer og talentmasse i spil dér, hvor det udløser størst gevinst og mening for alle parter. Formålet er at skabe et solidt fundament for kontinuerlig trivsel, udvikling og bæredygtig vækst til glæde for den enkelte, teamet og hele organisationen.

bottom of page