top of page

Intuitionen vil fortælle forstanden hvad der venter forude

- Blaise Pascal (1623-1662)

intuitive leadership

Du ved som Pascal, at intuitionen og mavefornemmelsen er en vigtig retningsgivende indre kraft, der i samarbejde med nærværet og fornuften giver et klart syn på de udfordringer og især muligheder, der ligger lige rundt om hjørnet, men som endnu ikke har manifisteret sig konkret fysisk.

Men for en stund har du mistet fodfæstet og dermed klarsynet på din eller virksomhedens retning. Udbyttet af dette individuelle træningsforløb er i en travl hverdag og hurtig omskiftelig global virkelighed at få genstartet og styrket ”din indre GPS”, så du bevarer roen, overblikket og kontakten til din fremsynethed. Gennem den bevidste kobling af intuition, rationalitet og empati får du udvidet din kapacitet til at agere proaktivt og navigere organisationen igennem urolige eller oprørte farvande.

Metoden ”Presensing” er en sammensætning af ”presence” (nærvær i nuet) og ”sensing”(at sanse) og beskriver evnen til at opfatte og afkode omverdenen ud fra den fremtidige mulighed, der ligger i nuet. Du lærer at bevæge dig ind i presensing-stadiet ved at arbejde med bl.a. spejlinger, symbolsyn og synkronisitet ud fra aktuelle, private eller professionelle oplevelser fra din hverdag her og nu.


Vi undersøger også, om du kan blive bedre til at bevare jordforbindelsen, balancere udvekslingen mellem at give og modtage samt administrere din energi anderledes for at skærpe dit nærvær, din observationsevne og brugen af sanserne.

Ved første møde præsenteres jeg for dine ledelsesmæssige udfordringer og erfaringer med at integrere din kognitive, følelsesmæssige og intuitive intelligens. Og du får lejlighed til at mærke efter, hvorvidt du har tillid til, at jeg succesfuldt vil kunne træne og opkvalificere dit intuitive lederskab. Såfremt den rigtige energi og kontakt er til stede for begge parter, opstiller vi mål og tilrettelægger et halv- eller helårligt program i fællesskab.

Et professionelt samtaleforløb der fordrer, at du har mod på at arbejde med de dybere lag i dig selv med det formål at skabe et mere solidt og sammenhængende fundament for dit lederskab. Et lederskab hvor du oplever større frihed til at være dig.

bottom of page