top of page

A diamond is just a piece of charcoal that handled stress exceptionally well

- Unknown

ledertrivselstjek

Har du haft mere end sædvanligt travlt i en længere periode og er begyndt at glemme småting, have besvær med at holde fokus og koncentrationen? eller er du knap så skarp til at træffe beslutninger pga. søvnforstyrrelser?

Det er alle bare eksempler men typiske tegn på, at der er opstået en ubalance i forholdet mellem ressourcer og krav/forventninger. At lede når du er i ubalance rammer både dig og dit team. Det gælder derfor om at fange mistrivslen i opløbet, så det ikke udvikler sig til en egentlig stresstilstand.

Udover at få trivslen og den gode performance tilbage er forløbets udbytte, at du opnår en øget indre opmærksomhed, så du ikke risikerer tilbagefald, men proaktivt kan regulere din fysiske, psykiske, mentale og kreative energi. Du lærer at styre dit eget energibarometer og at kende forskel på travlhed, akut stress og længerevarende stress.

I forløbet undersøger vi dine symptomer og de bagvedliggende årsager til din ubalance eller stress. Vi kigger således nærmere på dine udfordringer professionelt og privat, samt hvad der skal til for at få trivsel og effektivitet til at spille sammen. Vi går helt lavpraktisk til værks og ser på alt fra at ændre sove/spisevaner til at styre kalender eller omlægge arbejdsdagen.

Du får teknikker og konkrete redskaber, som du skal afprøve og integrere i hverdagen, så du langsomt men sikkert kommer tilbage i fuld trivsel og holder den, også på den lange bane. Hvis du har haft brug for en timeout tilrettelægger vi, evt. sammen med HR eller nærmeste chef, en fornuftig plan for din tilbagevenden på fuld tid.

Forløbets længde vil jeg bedre kunne vurdere efter første møde, hvor jeg har hørt din beskrivelse af symptomer og årsager, men forløb på 10- 12 møder af to timers varighed henover 6 måneder er ikke usædvanligt.

Din mistrivsel, manglende energi eller skæve worklife balance rammer både dig selv og dine omgivelser gennem din adfærd, kommunikation og beslutningsevne. Vær på forkant og få teknikker til at imødegå længere perioder med stort pres eller lær at komme ovenpå igen, når du har været nødt til at være ekstra meget på.

bottom of page