top of page
PaulinePoulsen_topbilleder_1200x400610.p

If you want to build business, build the people

- Brownie Wise innovator

medarbejderudvikling

People Development forløbet sætter fokus på medarbejderudvikling og derigennem at reducere gennemløbet i medarbejderstaben. ”The only constant is change” Forandringer kan ændre på arbejdets indhold og form, retning og mål, men forberedelse på det ukendte og arbejdet med at se sig selv i den nye kontekst kan udvikle, understøtte og muliggøre virksomhedens ønske om at indtage anderledes positioner og forankre nye strategier.

Her stilles skarpt på motivation, best practise og potentiale, når en nøglemedarbejder selv oplever behovet for at højne sin interne markedsværdi eller være proaktiv i forandringsprocessen. Omdrejningspunktet kan imidlertid også være manglende personlige eller faglige kompetencer, blokering og næste udviklingszone , når medarbejderen uforstående eller måske forvirret skal omstilles til ændret samarbejdsformer eller støttes i at bringe andre kompetencer eller kundskaber i spil i en ændret jobfunktion.

Udbyttet
Medarbejderen bliver en medspiller omkring at bruge sine faglige og personlige kompetencer rigtigt med henblik på at opleve størst mulig arbejdstilfredshed i hverdagen. Virksomheden får skabt bevægelse og fleksibilitet i den samlet ressourcebank med udgangspunkt i den enkelte medarbejders styrker og et blik for uforløst potentiale. På den måde kommer den indre driver naturligt i spil hos den enkelte i spændet mellem tryghed og udfordring.

Forløb
Inden opstart afstemmer medarbejder og leder konkrete forventninger til formål og udbytte af forløbet, der typisk består af 6 møder af 1 ½ times varighed. Forløbet skræddersys efter det aktuelle behov, men der kastes ofte lys på grundlæggende parametre som personlighed, modstand og motivation, stjernekompetencer, værdier og passion op imod virksomhedens mål og retning. Forløbet afsluttes med medarbejderens forberedelse af et møde med lederen, hvor den opnået indsigt præsenteres og skaber nyt afsæt for det gensidige engagement i virksomheden

PaulinePoulsen_ikoner_4.png

Få sat matchet mellem medarbejderens passion og virksomhedens behov under lup og muliggør mødet mellem medarbejder- og forretningsudvikling.

bottom of page