top of page
PaulinePoulsen_topbilleder_1200x400611.p

Coming together is a beginning

Keeping together is progress 
Working together is success

- Brownie Wise innovator

leadershipcoaching

Er I en arbejdsgruppe, der gerne vil udvikle jer til et egentligt team eller måske et team, der ønsker at omsætte Henry Fords citat i praksis ved at hæve samarbejdet til et nyt niveau.

Under alle omstændigheder tager vi udgangspunkt i jeres teamprofil og har I ikke en, så laver vi en for at holde den op imod jeres fælles formuleret formål og mål, den individuelle og kollektive ansvarlighed samt jeres grundlæggende arbejdsdisciplin.

Fremgangsmåde

Ud fra udvalgte ønsker og fokuspunkter for teamets retning lægges en plan for, hvordan I kan kompensere for eventuelle svagheder. Heri kan indgå en eller flere teamlaboratorier, hvor I får lejlighed til at udvikle og træne nye kommunikationsmåder og samarbejdsformer internt og ud imod resten af organisationen.

En mulig struktur kunne være at begynde med det som fungerer godt og derfor skal fastholdes. Dernæst ser vi på, hvad I skal give slip i og hvad som evt. skal sættes i stedet for af ekstra kompetencer, struktur eller rutiner for at løfte teamet til et nyt niveau af energi, samarbejdsevner og eksekveringskraft.

Udbyttet

Det kan være en udfordring at holde fokus på det gode samarbejde i en travl hverdag med indre og ydre krav og forventninger til udvikling, drift og deadlines. Alle mærker imidlertid, når det manglende fokus påvirker arbejdsglæden, og rammer effektiviteten og resultaterne.

På teamlabs får I tid og rum til at gå teamprocesserne efter i sømmene, klare eventuelle knaster og kigge dybere på selvstændighed, gensidighed og sammenhængskraft i teamet ud fra jeres samlet ressourcer.

Er der tale om performancecoaching for en enkelt teammedarbejder eller projektlederen tilrettelægges et forløb efter vedkommendes behov for at blive styrket i sig selv og i relation til teamet. Formål, indhold og succeskriterier italesættes ved et første møde og herefter designes et egentligt forløb, hvor frekvensen af møder og metoder afstemmes med HR

PaulinePoulsen_ikoner_8.png

Et professionelt samtaleforløb der fordrer, at du har mod på at arbejde med de dybere lag i dig selv med det formål at skabe et mere solidt og sammenhængende fundament for dit lederskab. Et lederskab hvor du oplever større frihed til at være dig.

bottom of page