top of page

Den der vil lede andre må først være sin egen herre

- Phillip Massenger

personal leadership

At blive udnævnt til leder er en anerkendelse af ens faglige levner og hidtidige performance. Det kan derfor være en udfordring at slippe fokus på sin egen præstation for at koncentrere sig om at få andre til at udfolde deres evner op imod mål og deadlines.

Du skal nu til at have fokus på at uddelegere, kommunikere en til mange og gøre brug af forskellige ledelsesformer afhængigt af, hvad situationen kræver. Du vil befinde dig i et krydspres mellem at skulle leve op til ledelsens forventninger og medarbejdernes behov, og skal samtidigt lære dig selv at kende i din nye rolle. Det handler altså bl.a. at blive komfortabel i lederrollen, være tydelig og få kridtet banen op samt få forskellige interesser og modsætninger til at gå op i en højere enhed på tværs af faggrænser.

Fremgangsmåde

Vi arbejder case baseret med udgangspunkt i dine konkrete dilemmaer fra hverdagen som ”spider in the web”. Formål, indhold og succeskriterier italesættes ved et første møde, hvor vi også får lejlighed til at mærke efter, om kemien og det faglige niveau passer sammen. Herefter designes et egentligt ledertræningsforløb, hvor frekvensen af møder og indhold afstemmes med behovet for at udvikle sig i rollen som leder og flytte samarbejdet med medarbejderne. Træningsforløbet evalueres løbende sammen med nærmeste chef.

Udbyttet

  • Opnå selvtillid og være tilpas handlekraftig i din nye lederrolle

  • Optimere din evne til at observere og være nysgerrig på dine medarbejdere med henblik på at opbygge stærke samarbejdsrelationer

  • Blive bevidst om dit menneskesyn, din ledelsesstil og måde at kommunikere på, så du skaber motivation, opbakning og flow i samarbejdet

  • Styrke evnen til at tænke langsigtet, strategisk og helhedsorienteret

  • Være opmærksom på din egen trivsel og få redskaber til at bevare robustheden i en travl og udfordrende hverdag.

Optimer dit lederskab ved at undersøge blinde vinkler eller uforløst potentiale i din måde at træffe beslutninger, kommunikere, eller disponere ressourcer på.

bottom of page