top of page

Følgeskab i selvledelseSavner du overskud som leder? Har du svært ved at lægge den mentale dagsorden lidt på hylden? Trænger du til at stoppe op og lytte indad, så du kan forvalte din energi mere hensigtsmæssigt?


Indhold:

Personlig energibevidsthed er en ledelsemæssig kompetence vi kan opøve ved at være nysgerrige på, hvordan vi bruger vores fire grundenergier på en balanceret måde, henholdsvis den fysiske, den følelsesmæssige, den mentale og den åndelige energi.

Det handler også om, hvordan vi bedst styrer vores livskraft og drivkraft og får vores maskuline og feminine energi til at spille sammen, så vi bliver den bedste udgave af os selv i lederrollen. Det fundament kan du tage afsæt i, når du skal lede andre.


Udbytte:

I dette forløb får du sammen med andre ledere indsigt og værktøjer til at opbygge overskud gennem en forståelse for dit personlige energisystem. Du bliver klædt på til at holde din energi godt kørende, også i de spidsbelastede situationer perioder.


Tilmelding:

Forløbet kører over 8 fredage formiddage fra den 2. februar 2024 på kulturstedet Lindegaarden i Lyngby. Du tilmelder dig ved at skrive til Gitte Madelaire på gitte@fremkaldnytlederskab.dk eller til mig på paulinepoulsen@powerandpeople.com senest søndag den 14. januar. Du er også velkommen til at kontakte os for mere information om program og pris.


Vel mødt!

Pauline
bottom of page