Fremtidssans og den intuitive intelligens august 2021

Opdateret: juli 25



Praktisk intuitionstræning for dem, der kan noget, og gerne vil lidt mere end bare dyppe tæerne…


Vi har alle evnen til at spotte fremtiden og forudse vores egen, rigtige retning. Det er bare ikke altid, at vi spørger eller stoler på vores intuitive kompas, når vi skal finde vej i livets labyrint.


På dette kursusforløb får du netop styrket tilliden til, at intuitionen kan hjælpe dig med at guide dig i mål med det, du gerne vil opnå.

Det gør du ved at hoppe ind i mit legende univers af teknikker og opdage, hvordan din intuitive intelligens melder sig på banen og kommunikerer til dig i nuet.


Indhold:

Over 10 x 3 timer træner vi forskellige aspekter af den intuitive intelligens, så du kan undersøge, afprøve og kvalificere for så skridt for skridt at overføre det brugbare til din hverdag.


Du skal bl.a. opdage:

· Dit personlige, intuitive sprog

· Muligheder for at anvende din intuition fysisk og kropsligt

· Intuitionen som et redskab til at styrke relationer

· Hvordan intuitive data kan bidrage til afklaring ved svære valg og beslutninger

· Intuitionen som en kilde til inspiration og fremtidssans


Til hver træningsgang vil jeg tage ting og remedier med, som vi kan arbejde ud fra, så vi også får skærpet vores forskellige sanser. I vil desuden få tilsendt materiale med lidt teoretisk input og mine egne erfaringer samt hjemmeopgaver, I kan fordybe jer i.

Hvis I er på FB, opretter jeg gerne en gruppe, så der kan erfaringsudveksles undervejs.


Praktisk info:

Tid: tirsdage aftener kl. 18:30-21:30, første gang den 17. august, de øvrige aftener planlægger vi sammen

Sted: Gentoftegade 45 1.sal, 2820 Gentofte

Pris og tilmelding: 4.500 kr. indbetales på konto 5331 0253160 med navns nævnelse. Tilmeldingen er bindende og skal ske senest 3. august


Om underviser Pauline Skov Poulsen:

Jeg har undervist i intuition siden 2005 og elsker det stadig. Som underviser ser jeg det som min opgave at skabe et trygt, udfordrende og sjovt læringsrum, hvor der er højt til loftet og plads til at gribe det, der opstår i nuet. Jeg er optaget af at følge den enkeltes udvikling tæt og samtidigt sikre sammenhængskraft i gruppen. Undervisningsformen er en blanding af oplæg, øvelser, sparring og individuel refleksion.