Intuitivt Lederskab modul 1, "Mit intuitive kompas" januar 2022

Opdateret: nov. 23


Modul 1 på uddannelsen "Intuitivt Lederskab" er for dig, der vil lære at bruge den intuitive intelligens til at forme dit eget liv


Vi har alle evnen til at skabe et meningsfuldt liv ved at fornemme vores egen, rigtige retning. Det er bare ikke altid, at vi spørger eller stoler på vores intuitive kompas, når vi skal finde vej i livets labyrint. Vi får nemt lyttet til og opfyldt andres ønsker på vores vegne.


På dette modul får du netop styrket tilliden til, at intuitionen kan hjælpe dig med at guide dig i mål med det, du gerne vil opnå.

Det gør du ved at hoppe ind i mit legende univers af teknikker og opdage, hvordan din intuitive intelligens melder sig på banen og kommunikerer til dig i nuet.


Indhold:

Over 12 x 3 timer træner vi forskellige aspekter af at bruge vores tre super kræfter: livsenergien, bevidstheden og den intuitive intelligens. Vi undersøger, afprøver og kvalificerer de intuitive input, for at overføre det brugbare til hverdagspraksis.


Du skal bl.a. opdage:

Dit personlige, intuitive sprog og dine intuitive styrker

Muligheder for at anvende din intuition og livsenergien til større trivsel

Intuitionen som et redskab til at styrke relationer og samværet

Hvordan intuitive data kan bidrage til afklaring af svære valg og beslutninger

Intuitionen som kilde til inspiration og manifestation af drømme og visioner


Til hver træningsgang tager jeg ting og remedier med, som vi arbejder ud fra. På den måde får vi også skærpet vores forskellige sanser. Du vil desuden få tilsendt materiale til hver træningsaften. Materialet er en blanding af baggrundsviden, mine egne erfaringer gennem mere end 15 år og ekstra øvelser, du kan fordybe dig i.

Find gerne en buddy, du kan følges med på kurset. Det øger klart dit udbytte og højner fornøjelsen at træne med en fast partner. Du kommer selvfølgelig også med i vores private FB gruppe, hvor vi holder tråden, inspirerer hinanden og deler vigtige erfaringer undervejs


Praktisk info:

Tid og Sted:

Modul 1: Start lørdag den 22. januar kl 10-16, 8 hverdags aftener kl. 18:30-21:30 og afslutning søndag den 22 maj kl 10-16 på Gentoftegade 45, 1. sal 2820 i Gentofte. Vi lægger hverdags aftenerne i kalenderen sammen.


Pris og tilmelding: 9.990 kr. for 36 timers undervisning og træning samt 1 times individuel session med mig. Der er åbent for tilmelding i perioden 10-16- januar. Du sikrer din plads ved at indbetale den første af 3 rater på konto 5331 0253160 med navns nævnelse. Tilmeldingen er bindende, da der kun er 8 pladser pr. hold. Men pladsen kan gives til en anden, såfremt du bliver forhindret.


Om underviser Pauline Skov Poulsen:

Jeg har undervist i intuition siden 2005 og elsker det stadig. Som underviser ser jeg det som min opgave at skabe et trygt, udfordrende og sjovt læringsrum, hvor der er højt til loftet og plads til at gribe det, der opstår i nuet. Jeg er optaget af at følge den enkeltes udvikling tæt og samtidigt sikre sammenhængskraft og synergi i gruppen. Undervisningsformen er en blanding af oplæg, øvelser, sparring og individuel refleksion.


Glæder mig stort

vel mødt


Pauline