top of page

Lederens intuitive værktøjskasse

Opdateret: 6. sep.
Bliv trænet i at navigere mere sikkert i en uforudsigelig verden ved at

inddrage din intuitive intelligens som et bevidst værktøj i din daglige ledelse.


Indhold:

Intuitionen er en medfødt kilde til indsigt, vi alle har. Den er et virksomt redskab, når vi skal orientere os i forhold til os selv, vores medmennesker og omgivelser. Vi bruger den ofte instinktivt som en mavefornemmelse i krisesituationer. Men vi kan lære at drage nytte af den på et højere bevidsthedsniveau, når vi eksempelvis bruger den mere undersøgende som supplement til empirisk data eller som medspiller i vores valg og beslutninger.


Form:

Du kan vælge at gå ind i et individuelt træningsforløb eller i et træningsforløb sammen med andre ledere. Uanset om du ønsker at træne individuelt eller i en gruppe, så lærer du at:

*handle proaktivt ved at spotte de næste udfordringer lige rundt om hjørnet (fremtidssans)

*håndtere dilemmaer og stå stærkere i dine beslutninger

*lede og motivere dine medarbejdere på trods af fysisk distance og sparsom kontakt

*sætte det lange lys på og vælge den rigtige retning for teamet eller virksomheden.


Udbytte:

Du henter intuitiv navigationserfaring ved at træne intuitionen i relevante øvelser valgt med afsæt i dine ledelsesmæssige udfordringer. Ud af øvelserne destillerer og oversætter vi de intuitive data til viden, du kan omsætte i dit arbejde. Vi arbejder henimod, at du bliver fortrolig med din intuitive intelligens ved at genkende, hvordan din intuition melder sig på banen, og hvordan den kommunikerer til dig.


Teori:

Jeg arbejder meget praktisk og caseorienteret, men er funderet i bl.a. Daniel Kahnemans bestseller "At tænke hurtigt og langsomt" og C. Otto Scharmers "Teori U". Desuden er jeg inspireret af kvantefysikken, epigenitikken og adfærdsdesign.


Sted: Sophie Brahes gade 1A, 3000 Helsingør

Book: Ring på 30 68 38 85 eller skriv til paulinepoulsen@powerandpeople.com for at tale om behovene i et konkret forløb.
bottom of page