top of page

Spirituel træningscirkel februar 2023

Opdateret: 10. feb.


Spirituel træningscirkel er for dig, der ved, at der er så meget mere mellem himmel og jord og har lyst til at udforske dine intuitive og spirituelle evner. Du bruger sikkert allerede din intuition og er nysgerrig på, hvordan du styrker din adgang og dit samarbejde med den åndelige verden.


Indhold:

Intuitionen er den vildeste kraft, der giver dig adgang til muligheder, løsninger og indsigter, der ofte rækker langt ud over din forestillingsevne. Når du for alvor begynder at lytte indad og aktivt bruge intuitionen som dit kompas, beriger livet dig med magiske oplevelser. For at nå dertil må du opdage, hvordan intuitionen kommer til udtryk og kommunikerer med dig. Det er lidt ligesom at lære et helt nyt sprog at kende, og jeg kalder oversættelsen af alle de forskellige intuitive data, tegn og signaler for "connecting the dots".


Du får trænet din intuitive og spirituelle muskel ved at hoppe ind i mit legende univers af øvelser og teknikker for at opdage, hvordan intuitionen og kontakten til universet virker netop for dig.

Til hver træningsgang arrangerer jeg "blinde"øvelser, der støtter dine umiddelbare intuitive evner og arbejder udenom forudindtagede vurderinger, overbevisninger og blokeringer. Vi indlærer det intuitive sprog ved at undersøge, afprøve og oversætte de forskellige intuitive input for derefter at overføre det brugbare til din hverdag.


Kursusmaterialet er overkommeligt og består af nyttig baggrundsviden, min egen livsvisdom og erfaring samt ekstra øvelser, du selv kan fordybe dig i. Undervisningsforløbet er primært lagt an på den fælles, praktiske træning.


Udbytte:

Udbyttet afhænger selvfølgelig af dit konkrete mål og din træningsindsats, men overordnet vil forløbet lære dig at:

*administrere din energi, som er den vigtigste ressource i din intuitive og spirituelle kontakt

*blive skarpere på, hvad der er dine særlige, intuitive evner, og hvordan du styrker dem

*tyde de beskeder og intuitive data, du får i kommunikationen med universetbruge din *intuition i forhold til dig selv, andre mennesker og den åndelige verden

Find gerne en buddy, du kan følges med på kurset. Du vil klart øge dit udbytte, hvis du allerede fra starten kan udveksle dybere erfaringer med en, du kender godt. Du/I kommer selvfølgelig også med i vores on-line gruppe, hvor vi holder tråden, hepper på hinanden og deler vigtige og sjove oplevelser.


Program:

Første gang mødes vi en fuld dag (kl 10-17) for at samle gruppen, få styr på energien, forstå den intuitive kommunikationsproces og få kontakt med vores sjælsenergi. I skal huske at tage et billede med af jer selv, hvor I er 1-3 år og alene på billedet.

Vi vil også begynde at træne den fysiske intuition, der handler om kropslige fornemmelser og sansninger samt evnen til at spotte og forstå fysiske tegn og signaler fra universet i den ydre verden.

De to følgende hverdagsaftener træner vi den inter-relationelle intuition, når intuitionen ledes gennem hjertet og vi kan mærke andres energi, egenskaber, karakter og muligheder (klarføling).

Så kommer turen til at lege med den mentale intuition, som bl.a. er vores evne til at få åbenbaringer, til at kommunikere ordløst gennem tanken (telepati) og til at høre beskeder fra universet (klarhørelse).

Vi afslutter med at træne den åndelige intuition, vores evne til ren, kreativ inspiration, til at se energier, visualisere samt skabe gennem intention og bøn, alt sammen aspekter af klarsyn.


Tid og sted:

Introduktion lørdag den 25. februar kl 10-17, praktisk træning af intuitionens forskellige former 8 hverdagsaftener kl. 18:30-21:30 vi finder datoerne sammen, ialt 30 timers undervisning og praktisk træning.

Vi mødes på Sophie Brahes gade 1A 1. sal i Helsingør, du sørger selv for frokost, men der vil være noget at drikke og lidt godt til ganen.


Tilmelding:

tilmeld dig på 30603885 eller paulinepoulsen@powerandpeople.com .Kursusprisen er 5.500 kr. inklusiv materiale og let forplejning. Du sikrer din plads ved efterfølgende at indbetale kursusgebyret med navns nævnelse og fødselsdato.


Tilmeldingen skal ske senest søndag den 12. februar kl 16 og er bindende, da der kun er 10 pladser pr. hold. Pladsen kan gives til en anden, hvis du bliver forhindret. Der oprettes hold ved 6 tilmeldte.


Om underviser Pauline Skov Poulsen:

Jeg har, som de fleste, været meget intuitiv som barn, men lukkede ned for den spirituelle intelligens indtil en livskrise åbnede mig for det spirituelle på ny i mine 30'ere. I 2002 tog jeg en to-årig spirituel uddannelse i Astrologihuset og blev eksamineret af Steen Kofoed, en af Danmarks anerkendte medier. Som en del af uddannelsen var jeg på en uges ophold på Arthur Findley College i England, hvor jeg sidenhen regelmæssigt er vendt tilbage for at videreuddanne mig indenfor det spirituelle felt. Jeg er f.eks. blevet Reiki mester og Inka mester.

Ved siden af mit virke som trivselskonsulent har jeg siden 2005 med stor glæde undervist grupper i at bruge deres intuition samt fungeret som spirituel rådgiver for alle slags mennesker både i private og professionelle anliggender.

bottom of page