you can’t
stop the waves,
but you can
learn to surf

- John Kabat Zin

stress og trivsel

Det handler om at se muligheder, optimere og bibeholde værdifulde ressourcer gennem at opbygge robusthed og balance blandt medarbejdere. Stress og mistrivsel på arbejdspladsen er sjældent et rent personligt anliggende og ansvar. Uanset om mistrivslen er skabt på arbejdspladsen eller er forårsaget af et sammenfald af begivenheder, så er der altid mulighed for at komme styrket ud af situationen.

I alle tilfælde gælder det om at undersøge forholdet mellem indre og ydre krav og de tilstedeværende ressourcer samt at finde årsagerne til den aktuelle mistrivsel eller stress. Som uvildig 3. part er det muligt for mig at komme et spadestik dybere ned i hvor og hvordan den uhensigtsmæssige belastning eller ubalance er opstået.
Vi kigger på medarbejderens udfordringer, vaner og adfærdsmønstre samt ikke mindst, hvordan energien hentes og forvaltes.

Forløb
Hvis en medarbejder haft travlt i en længere periode og er begyndt at tvivle på, om skruen fortsat kan holdes i vandet, så er der brug for et kortere forløb til at rette op på balancen og den gode performance.

Hvis medarbejderen eller mellemlederen har oplevet fysiske eller psykiske stress symptomer igennem længere tid, måske endda har følt sig udbrændt og som konsekvens har måtte melde sig syg, er der brug for et længere forløb for at komme tilbage i fuld trivsel. Den stressramte får mindfulness øvelser og konkrete redskaber, som skal afprøves og integreres imellem samtalesessionerne, så medarbejderen langsomt men sikkert ændrer adfærd og kommer tilbage i trivsel. HR eller nærmeste leder involveres både før under og efter forløbet for at sikre den bedst mulige integration af forløbet og en evt. fællesplan for medarbejderens tilbagevenden på fuld tid kan udarbejdes. Stresshåndteringsforløbet består typisk af 6-9 møder af 1 1/2 times varighed med medarbejderen samt 2-3 møder med nærmeste leder.

Fuld fart frem for længe kan ende med et skridt tilbage og behov for en længere pause pga stress, hvis ikke fokus holdes på tempo, timing og tålmod. Lær at få dig selv med trivselsmæssigt trods travlhed og deadlines.

power and people

Power and People har siden 2006 assisteret både ledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer gennem forskellige forandringsprocesser. På den baggrund tilbyder Power and People individuelle forløb og konsulentydelser indenfor den bløde del af HR og ledelse. Visionen er at udbrede en Ny Nordisk Ledelsesfilosofi med menneskelig bæredygtighed som mål.

v/ Pauline Skov Poulsen

Specialist i energi og intuition
Cand.Mag & Psykoterapeut MPF
EMCC godkendt Coach

paulinepoulsen@powerandpeople.com

+45 3068 3885

  • Black LinkedIn Icon