Ny Nordisk ledelsesfilosofi

Jeg arbejder for en verden, hvor samhørighed, menneskelig bæredygtighed og oplysthed er omdrejningspunktet i al professionel virke. 

Min vision er at integrere den bevidste brug af intuitionen som et anerkendt og nyttigt ledelsesværktøj i nordiske virksomheder, så de både har et fælles sprog omkring intuitionen og en overvejet praksis. 

 

De fleste ledere og medarbejdere bruger allerede intuitionen i deres arbejde i et eller andet omfang.  Men det sker ofte ubevidst og især i uforudsete krisesituationer, hvor det alligevel ikke er muligt at trække på sin rationelle viden og erfaring. Der er en udbredt, voldsom tillid til den rationelle fornuft, men verden og virksomhederne står overfor udfordringer og problemstillinger, der må løses af en højere bevidsthed end den nuværende, som har skabt dem. 

Dertil kommer at med globaliseringen, digitaliseringen og de miljømæssige udfordringer er virksomhedernes virkelighed mere end nogensinde udfordret på forudsigelighed og "business as usual".Det forventes af både ledere og medarbejdere at kunne navigere dagligt i uvist og ukendt farvand. Til trods for at adgangen til data er nemmere og større end nogensinde, kan hverdagens agenda alligevel ændre sig fra det ene øjeblik til det andet. Det trækker store veksler på manges mentale overskud og generelle trivsel.

Intuitionen viser sig at være et værdifuldt værktøj og et væsentligt tillæg til den rationelle logik i begge situationer. Det forudsætter,  at vi vælger at kvalificere brugen af intuitionen, så vi tillidsfuldt kan agere udfra den og samtidigt lærer at koble os på det universelle felt af højere bevidsthed for at hente perspektiver og løsninger,  vi ikke selv havde set.

 

Passion

Jeg elsker at undervise og træne både ledere og medarbejdere i at mestre deres energi og intuition, så de bliver i stand til at: 

  • løfte det visionære og kreative organisatoriske niveau

  • løse udfordringer på et højere bevidsthedsniveau

  • kultivere compassion med et fokus på det fælles bedste

  • komme i mål med resultater og forandringer med mindst mulig modstand
     

Undervisning og træning foregår i fuld fortrolighed mellem deltagerne, og jeg arbejder naturligvis under tavshedspligt. Skal noget på et overordnet plan evalueres eller meldes tilbage til organisationen, udarbejdes et fælles skriv eller der indkaldes til et trepartsmøde med nærmeste leder udfra aftalt agenda.

Metode

Alle mine personlige redskaber og teknikker er udviklet og afprøvet gennem mit mangeårige virke som proceskonsulent og interim HR konsulent for offentlige og private organisationer samt gennem mine mange individuelle coaching- og sparringsforløb for både ledere og medarbejdere. Gennemgående er mit fokus at kaste lys på det som virker udfra en analyse af situationen samt at være nærværende og handlingsorienteret og bruge sine ressourcer der, hvor man kan påvirke konstruktivt og ændre et uhensigtsmæssigt status quo.

power and people

Power and People har siden 2005 assisteret både ledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer gennem forskellige forandringsprocesser. På den baggrund tilbyder Power and People individuelle forløb og konsulentydelser indenfor den bløde del af HR og ledelse. Visionen er at udvikle en Ny Nordisk Ledelsesfilosofi baseret på menneskelig bæredygtighed.

Send en besked

v/ Pauline Skov Poulsen

Specialist i energi og intuition
Cand.Mag & Psykoterapeut MPF
EMCC godkendt Coach

paulinepoulsen@powerandpeople.com

+45 3068 3885

  • Black LinkedIn Icon

navn: *

email: *

telefon:

besked: