top of page

Ny Nordisk ledelsesfilosofi

Jeg arbejder for en verden, hvor samhørighed, menneskelig bæredygtighed og oplysthed er omdrejningspunktet i al professionel virke. 

Min vision er at integrere den bevidste brug af intuitionen som et anerkendt og nyttigt ledelsesværktøj i nordiske virksomheder, så de både har et fælles sprog omkring intuitionen og en overvejet praksis. 

 

De fleste ledere og medarbejdere bruger allerede intuitionen i deres arbejde i et eller andet omfang.  Men det sker som regel ubevidst, undtagen i uforudsete krisesituationer, hvor det alligevel ikke er muligt at trække på sin rationelle viden og erfaring. Vi har en stålfast tillid til vores rationelle intelligens, selv når vi er mentalt udmattede. Men erfaring og rationalitet kan ikke give os alle svar alene og verden står overfor udfordringer og problemstillinger, der må løses af en højere bevidsthed end den nuværende, som har skabt dem. 

Dertil kommer at med globaliseringen, digitaliseringen og de miljømæssige udfordringer er virksomhedernes virkelighed mere end nogensinde udfordret på forudsigelighed og "business as usual". Det forventes af både ledere og medarbejdere at kunne navigere dagligt i uvist og ukendt farvand. Til trods for at adgangen til data er nemmere og større end nogensinde, kan hverdagens agenda alligevel ændre sig fra det ene øjeblik til det andet. Det trækker store veksler på manges mentale overskud og generelle trivsel.

Intuitionen viser sig at være et værdifuldt værktøj og et væsentligt tillæg til den rationelle logik i begge situationer. Det forudsætter,  at vi vælger at kvalificere brugen af intuitionen, så vi tillidsfuldt kan agere udfra den og samtidigt lærer at koble os på det universelle felt af højere bevidsthed for at hente perspektiver og løsninger,  vi ikke selv havde set.

Ny Nordisk Ledelsesfilosofi
shutterstock_230133388_ikoner-11.png

Passion

Jeg elsker at undervise og træne både ledere og medarbejdere i at mestre deres energi og intuition, så de bliver i stand til at: 

  • løfte det visionære og kreative organisatoriske niveau

  • løse udfordringer på et højere bevidsthedsniveau

  • kultivere compassion med et fokus på det fælles bedste

  • komme i mål med resultater og forandringer med mindst mulig modstand
     

Undervisning og træning foregår i fuld fortrolighed mellem deltagerne, og jeg arbejder naturligvis under tavshedspligt. Skal noget på et overordnet plan evalueres eller meldes tilbage til organisationen, udarbejdes et fælles skriv eller der indkaldes til et trepartsmøde med nærmeste leder udfra aftalt agenda.

shutterstock_230133388_ikoner-16.png

Metode

Alle mine redskaber og teknikker er udviklet og afprøvet gennem mit mangeårige virke som proceskonsulent og interim HR konsulent for offentlige og private organisationer samt gennem mine mange individuelle coaching- og sparringsforløb for både ledere og medarbejdere. Gennemgående er mit fokus at skabe et godt afsæt for at komme i en fælles retning, at kaste lys på det som virker, og at være nærværende og gribe det, vi får forærende i nuet for at nå milepæle og komme i mål. 

Nytteværdien ved at fokusere på energi og intuition

shutterstock_230133388_ikoner-05.png

INNOVATION

Find helt nye veje eller opdag utraditionelle løsninger på  kendte udfordringer for så at trykprøve kreativiteten 

med den rationelle logik.

shutterstock_230133388_ikoner-04.png

EFFEKTIVITET

Lær at blive mere sikker og hurtig i dine beslutninger, især når retningen er uklar eller datamængden er for stor, for lille eller tiden er knap.

shutterstock_230133388_ikoner-10.png

TEAMÅND

Opbyg tilknytning, samhørighed

og commitment i samarbejdet på trods af kulturelle, geografiske og tidsmæssige forskelle.

shutterstock_230133388_ikoner-11.png

COMPASSION

Skab resultater og kom i mål med mindre modstand og stress, med bedre fornemmelse for fælles timing samt  større overskud og arbejdsglæde.  

Få min hjælp til:

shutterstock_230133388_ikoner-06.png
INDIVIDUEL LEDERSPARRING
Med mig som wing woman får du en nysgerrig og utraditionel "tankestrækker" både på det strategiske og det taktiske niveau. Du får tilført relevant intuitiv viden om muligheder og udfordringer i din aktuelle situation, samt input til, hvad der skal til, for at du lykkes.
INTUITIV SPARRING FOR LEDERTEAMS
Jeg stiller mine intuitive evner til rådighed for ledelsesteams henover en længere aftalt periode, ofte i kriser, strategiske skift eller forandringsprocesser. Jeg bidrager med intuitive data og perspektiver eller klæder lederne på til selv at inkorporere intuitionen som et supplerende ledelsesværktøj ,
INTUITIV TRÆNING FOR HOLD
Intuitiv træning gennemføres både for hold af medarbejdere eller ledere fra samme virksomhed eller som hold på tværs af organisationer. Træning i en fast gruppe giver mulighed for at opøve fortrolighed med dit intuitive sprog og tillid til at handle på baggrund af intuitive indskydelser ved at praktisere på andre og lære af dine konkrete oplevelser.
FOREDRAG OG WORKSHOPS
Workshops og undervisning i intuition tilbydes i forskelligt format afhængigt af formål og målgruppe. Temaer kunne være: intuitionen som kriseværktøj, modet til at tage intuitive beslutninger eller kunsten at lede i ukendt terræn. Arrangementet kan foregå ude på virksomheden eller i mine kursuslokaler i Hellerup.
bottom of page