The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift

Albert Einstein

Intuitionen, den menneskelige X-faktor

Intuitionen er den menneskelige X-faktor og en medfødt kilde til indsigt, som vi alle har. Den er en slags livets intelligens, der kan guide os frem til det højeste potentiale ad vejen med den mindste modstand. Intuitionen taler løbende til os gennem det ubevidste sind og svarer på spørgsmål, som vi ikke altid er opmærksomme på, at vi rent faktisk stiller.

 

Intuitionen er i udgangspunktet en neutral vejviser og virksomt redskab, når vi skal orientere os ikke bare i forhold til os selv,  men også til vores medmennesker, omgivelser og uforudsete udfordringer  - både instinktivt som en mavefornemmelse men også på et højere bevidsthedsniveau, hvis vi altså lytter til den.

 

Nytteværdien ved at fokusere på energi og intuition

shutterstock_230133388_ikoner-05.png

INNOVATION

Find helt nye veje eller opdag utraditionelle løsninger på  kendte udfordringer for så at trykprøve kreativiteten 

med den rationelle logik.

shutterstock_230133388_ikoner-04.png

EFFEKTIVITET

Lær at blive mere sikker og hurtig i dine beslutninger, især når retningen er uklar eller datamængden er for stor, for lille eller tiden er knap.

shutterstock_230133388_ikoner-10.png

TEAMÅND

Opbyg tilknytning, samhørighed

og commitment i samarbejdet på trods af kulturelle, geografiske og tidsmæssige forskelle.

shutterstock_230133388_ikoner-11.png

COMPASSION

Skab resultater og kom i mål med mindre modstand og stress, med bedre fornemmelse for fælles timing samt  større overskud og arbejdsglæde.  

shutterstock_230133388_ikoner-25.png

Intuitionens relevans

Digitaliseringen med dens mulighed for en konstant strøm af data er en af vor tids store stressfaktorer, der udfordrer vores mentale overskud og sundhed. 

En undersøgelse fra University of Southern California viser, at vi dagligt bearbejder, hvad der svarer til datamængden i 174 aviser om dagen. Hvis man medregner e-mails, kommunikation på de sociale medier og netadgangen til alverdens information, så forholder vi os gennemsnitligt til 5 gange så meget data som for 20 år siden.

Kilde The Telegraph  UK ”Welcome to the information age” feb. 2011

 

Intuitionen er netop en nyttig, faglig kompetence, når man skal skaffe sig et overblik over en stor mængde data, vurdere en kompliceret situation på et splitsekund eller improvisere og træffe et rigtigt valg uden mulighed for en længere rationel analyse baseret på viden og erfaring

Intuitionen giver ikke mindst adgang til geniale løsninger og nye ideer samt en en fornemmelse af, hvilken vej vinden blæser, hvordan markedet, forretningen eller andet udvikler sig i nær fremtid. Det sker udfra små fragmenterede hints og signaler i nutiden, der gennem den øvet intuitive sans giver et samlet fingerpeg.

Energi, intuitionens råstof

Energien er intuitionens råstof og har en væsentlig indflydelse på, hvor meget adgang vi har til vores intuition, hvordan vi bruger den og hvor pålideligt vi kan bruge den. Det er derfor en afgørende faktor at være opmærksom på sin egen energi samt at forvalte den hensigtsmæssigt, hvis man skal kunne stole på sin intuition.

Vi har alle en fysisk livskraft og en åndelig energi, der med de menneskelige enzymer som katalysator kan omdannes til forskellige energiformer.

Der findes grundlæggende fire menneskelige energiformer, som intuitionen kan arbejde igennem, henholdsvis den kreative, den mentale, den følelsesmæssige og den fysiske, handlingsorienteret energi. 

 
 
shutterstock_230133388_ikoner-26.png

Intuitiv udvikling

For at kunne stole på intuitionen og bruge den præcist og effektivt, skal man lære intuitionens sprog og kommunikationsform at kende.Som en del af den intuitive grammatik skal man også kende til sin måde at associere og skabe forbindelse imellem ideer og begreber på for at være opmærksom på  forudindtagethed og umiddelbar mønstergenkendelse.

Praktisk intuition kan opøves både gennem individuel undervisning og gennem træning på hold.  Udover at få adgang til nye kreative måder at tænke, arbejde og agere på, så påvirker udviklingen af din intuition også positivt din selvforståelse, dit personlige lederskab og din verdensanskuelse.