top of page

Empowerment er at blive støttet i at stå i sit eget lys for at udfolde sine styrker i samspillet med andre

Har du eller kollegerne brug for empowerment til at navigere i et arbejdsliv

  • hvor "the great resignation", og fem forskellige generationer på arbejdspladsen på samme tid præger arbejdskulturen?

  • Hvor nye tendenser som hybridledelse og hjemmearbejdsplads udfordrer sammmenhængskraften og det kollegiale samarbejde?

  • Hvor energibevidsthed i erhvervslivet ikke kun handler om uafhængighed af fossile brændstoffer men i lige så høj grad om at forvalte vores menneskelige ressourcer og kompetencer bæredygtigt?

Se herunder de mange muligheder for støtte i omstillingsprocessen eller kontakt mig for en indledende snak om behov og muligheder.

Arbejdsglæde
Trivsel & balance

INTUITIVT LEDERSKAB

Hurtige beslutninger kan i bestemte situationer være nødvendige men også lige så rigtige som de velovervejede med længere tilløb. De umiddelbare vurderinger og første indtryk kan opøves og kvalificeres akkurat, som man kan optimere på at tænke analytisk eller helhedsorienteret. Lær at lytte til og stole på din intuition som en væsentlig kilde til indsigt.

INTUITIV TRÆNING

Intuitiv træning gennemføres for hold af ledere eller medarbejdere fra samme virksomhed eller som hold på tværs af organisationer. Træningen er en vekslen mellem korte faglige oplæg, praktiske øvelser og sparring med andre ud fra et mål om at opøve egne intuitive færdigheder, få intuitive arbejdsmetoder og værktøjer, dele erfaringer og få et fælles sprog.

TEAMPERFORMANCE

Optimer jeres lederskab ved at undersøge blinde vinkler på, hvordan I spiller hinanden bedre, udnytter uforløst potentiale eller træffer beslutninger med lederteamets samlet succes for øje. Ud fra min positiv udgave af Patrick Lencionis teammodel, arbejder vi med at hæve teamets samarbejde og performance til et nyt niveau.

PERSONLIGT LEDERSKAB

I dette udviklingsforløb er udbyttet at kunne lykkes med at stå stærkere i dig selv og få de ledelsesmæssige ambitioner til at gå op i en højere enhed med privatliv, familie og trivsel. Vi kigger også ind i,  hvordan din personlige profil, faglighed og ledelsesstil passer til  medarbejdernes behov og organisationens forventninger.

COACHING

Med mig som sparringspartner får du en undersøgende ”tankestrækker”, der både vil følge og udfordre dig på det strategiske perspektiv, i det relationelle og på det konkrete handlingsplan. Omdrejningspunktet vil altid være dig, dine mål og dine udfordringer. 

KOMPETENCELØFT

Få løbende sikret et godt match mellem medarbejdernes aktuelle kompetenceniveau og forretningens fremtidige ressourcebehov ved at være nysgerrige på den enkeltes passion, styrker og faglige potentiale op imod teamets sammensætning og organisationens retning   

ARBEJDSGLÆDE

Et motiverende arbejdsmiljø begynder med det gode eksempel. Få teknikker og redskaber til at imødegå perioder med ekstra krav eller større arbejdspres, så  trivslen, præstationsevnen, den gode energi og de skarpe beslutninger fastholdes. 

TRIVSEL & BALANCE

Lær at mestre din egen energi og holde balancen trods perioder med travlhed og deadlines. Vi undersøger, hvad der virker i praksis, så du har dig selv med i nuet både i arbejds- og privatlivet. Imellem sessionerne afprøver du konkrete redskaber med henblik på at integrere egenomsorg og en bæredygtig livsstil.

DEN GODE SAMTALE

Støtte og stabilitet fra ekstern kriserådgiver kan gøre en betydelig forskel for det positive udfald, når organisationen gennemgår en større omstilling eller skal løse konflikter og traumatiske situationer. Nøgtern møder jeg de involverede parter med en professionel tilgang til at skabe meningsfulde og realistiske løsninger. 

Teamperformance
Personligt lederskb
Coaching
Kompetanceløft
Intuitiv trænig
Intuitivt lederskab
Den gode samtale

Empower yourself

bottom of page