Empowerment er at blive støttet i at stå i sit eget lys for at udfolde sine styrker i samspillet med andre

Mit fundament er 15 års erfaring med at støtte, udfordre og udvikle mennesker på vejen mod det autentiske lederskab og med at skabe det optimale arbejdsliv.

Jeg ved derfor, hvad der skal til for at udvikle personlige kompetencer, opnå klarhed omkring karrieremæssige skift eller forandringsprocesser, skabe nyt liv i samarbejdet, forbedre kommunikationen og højne trivslen bade individuelt og I arbejdsfællesskabet.

 

Hertil kommer mine særlige kompetence i at inddrage den intuitive intelligens som en bevidst personlig, faglig og ledelsesmæssig ressource i en uvis og hurtigt omskiftelig verden.

INTUITIVT

LEDERSKAB

Hurtige beslutninger kan i bestemte situationer være nødvendige men også lige så rigtige som de velovervejede med længere tilløb. De umiddelbare vurderinger og første indtryk kan opøves og kvalificeres akkurat, som man kan optimere på at tænke analytisk eller helhedsorienteret. Lær at lytte til og stole på din intuition som en væsentlig kilde til indsigt.

INTUITIV

TRÆNING

Intuitiv træning gennemføres for hold af ledere eller medarbejdere fra samme virksomhed eller som hold på tværs af organisationer. Træningen er en vekslen mellem korte faglige oplæg, praktiske øvelser og sparring med andre ud fra et mål om at opøve egne intuitive færdigheder, få intuitive arbejdsmetoder og værktøjer, dele erfaringer og få et fælles sprog.

TEAM-

PERFORMANCE

Optimer jeres lederskab ved at undersøge blinde vinkler på, hvordan I spiller hinanden bedre, udnytter uforløst potentiale eller træffer beslutninger med lederteamets samlet succes for øje. Ud fra min positiv udgave af Patrick Lencionis teammodel, arbejder vi med at hæve teamets samarbejde og performance til et nyt niveau.

PERSONLIGT

LEDERSKAB

I dette udviklingsforløb er udbyttet at kunne lykkes ved at stå stærkere i sig selv og få de karrieremæssige ambitioner til at gå op i en højere enhed med privatliv, familie og trivsel. Vi kigger også ind i, hvordan personlig profil, faglighed og ledelsesstil passer til  medarbejderes behov og organisationens forventninger.

COACHING

Med mig som sparringspartner får du en undersøgende ”tankestrækker”, der både vil følge og udfordre dig på det strategiske perspektiv, i det relationelle og på det konkrete handlingsplan. Omdrejningspunktet vil altid være dig, dine mål og dine udfordringer. 

MEDARBEJDER-

UDVIKLING

Få sat matchet mellem medarbejderens passion og organisations kompetence behov under lup for at reducere gennemløbet i medarbejderstaben og i stedet muliggøre mødet mellem medarbejder- og forretningsudvikling.

ARBEJDSGLÆDE

Et motiverende arbejdsmiljø begynder med det gode eksempel. Få teknikker og redskaber til at imødegå perioder med ekstra krav eller større arbejdspres, så  trivslen, præstationsevnen, den gode energi og de skarpe beslutninger fastholdes. 

MEDARBEJDER-

TRIVSEL

Lær at mestre din egen energi og holde balancen trods perioder med travlhed og deadlines. Vi undersøger, hvad der virker i praksis, så du har dig selv med i nuet både i arbejds- og privatlivet. Imellem sessionerne afprøver du konkrete redskaber med henblik på at integrere egenomsorg og en bæredygtig livsstil.

DEN SVÆRE

SAMTALE

Støtte og stabilitet fra ekstern kriserådgiver kan gøre en betydelig forskel for det positive udfald, når organisationen gennemgår en større omstilling eller skal løse konflikter og traumatiske situationer. Nøgtern møder jeg de involverede parter med en professionel tilgang til at skabe meningsfulde og realistiske løsninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empower yourself