top of page

A mind that is streched by a new experience can never go back to its old dimensions

- Oliver Wendell Holmes, Jr.

ledercoaching

Du er en passioneret leder eller politisk pioner, der er bevidst om de forventninger, der er til dig om at kunne udvikle og lede dit team og forretningen hen til nye bjerge, der kan bestiges, nye horisonter, der skal nås.

Du ved også, at for vedvarende at kunne være den ”guide” du ønsker at være for andres bjergvandring, må du selv skabe tid og rum til at blive løftet op til højere niveauer af selvindsigt, empowerment, dialektik og oplysthed uden at slippe jordforbindelsen og den pragmatiske tilgang.

Med mig som samtalepartner får du en nysgerrig tankestrækker, der både vil følge og udfordre dig i tanker om stort og småt, fra det helt jordnære og detailorienteret til det højtflyvende og filosofiske perspektiv. Men omdrejningspunktet vil altid være dig og din aktuelle udfordringer: dit team, din organisation, din bestyrelse, dine mål og succeskriterier, din work-life balance……

Som et strategisk ledelsesværktøj kan den coachende samtale strukturere dine tanker, opøve din evne til at lytte og modtage, tydeliggøre din kommunikation, udtryksmåde og retoriske evner og sidst men ikke mindst give dig mere frihed til at være dig i din ledelsesrolle.

Mit udgangspunkt er, at vi ikke møder større udfordringer i livet, end vi kan klare, og at vi alle rummer den visdom, der skal til for at imødegå dem, men at vi undertiden kan have brug for hjælp til at få adgang til denne indre vished. Det sker ofte, når vi står i et udviklingsmæssigt spring fra et niveau til et andet, eksempelvis ved at skulle træffe nogle afgørende beslutninger, træde tydeligere frem i rollen, eller finde potentialet frem til at præstere det ekstraordinære.

Jeg er overbevist om, at de varige resultater nås gennem et professionelt parløb, der arbejder i dybden, og man først er i mål, når noget ikke blot er erkendt, men også følt og både levet og leveret anderledes. Du skal derfor være parat til at kigge langt indad, italesætte opdagelserne over for mig, og eksperimentere med at gøre ting på nye måder. Intervallet imellem sessionerne aftaler vi ud fra dit bevægelsesønske og min fornemmelse for flow og momentum.

Et professionelt samtaleforløb der fordrer, at du har mod på at arbejde med de dybere lag i dig selv med det formål at skabe et mere solidt og sammenhængende fundament for dit lederskab. Et lederskab hvor du oplever større frihed til at være dig.

bottom of page