Det rationelle sind har brug for intuitionen til at levere løsninger, vise vejen og træffe hurtige beslutninger

Jeg underviser og guider ledere i bevidst at inddrage intuitionen som en kilde til indsigt. Kunsten at kunne stole på sin indre, intuitive stemme i beslutningsprocesser, problemløsning og samarbejde samt at bruge intuitionen som vejviser til større trivsel både privat og professionelt. 

Pauline Poulsen

Nytteværdien ved at fokusere på energi og intuition

INNOVATION

Find helt nye veje eller opdag utraditionelle løsninger på  kendte udfordringer for så at trykprøve kreativiteten 

med den rationelle logik.

EFFEKTIVITET

Lær at blive mere sikker og hurtig i dine beslutninger, især når retningen er uklar eller datamængden er for stor, for lille eller tiden er knap.

TEAMÅND

Opbyg følelse af samhørighed og commitment i samarbejdet på trods af store kulturelle, geografiske og tidsmæssige forskelle.

COMPASSION

Skab resultater og kom i mål med mindre modstand og stress, med bedre fornemmelse for fælles timing samt  større overskud og arbejdsglæde.  

Få min hjælp til:

shutterstock_230133388_ikoner-06.png
INDIVIDUEL LEDERSPARRING
Med mig som wing woman får du en nysgerrig og utraditionel "tankestrækker" både på det strategiske og det taktiske niveau. Du får tilført relevant intuitiv viden om muligheder og udfordringer i din aktuelle situation, samt input til, hvad der skal til, for at du lykkes.
INTUITIV SPARRING FOR LEDERTEAMS
Jeg stiller mine intuitive evner til rådighed for ledelsesteams henover en længere aftalt periode, ofte i kriser, strategiske skift eller forandringsprocesser. Jeg bidrager med intuitive data og perspektiver eller klæder lederne på til selv at inkorporere intuitionen som et supplerende ledelsesværktøj ,
INTUITIV TRÆNING FOR HOLD
Intuitiv træning gennemføres både for hold af medarbejdere eller ledere fra samme virksomhed eller som hold på tværs af organisationer. Træning i en fast gruppe giver mulighed for at opøve fortrolighed med dit intuitive sprog og tillid til at handle på baggrund af intuitive indskydelser ved at praktisere på andre og lære af dine konkrete oplevelser.
FOREDRAG OG WORKSHOPS
Workshops og undervisning i intuition tilbydes i forskelligt format afhængigt af formål og målgruppe. Temaer kunne være: intuitionen som kriseværktøj, modet til at tage intuitive beslutninger eller kunsten at lede i ukendt terræn. Arrangementet kan foregå ude på virksomheden eller i mine kursuslokaler i Hellerup.

Lad mig inspirere dig

power and people

Power and People har siden 2005 assisteret både ledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer gennem forskellige forandringsprocesser. På den baggrund tilbyder Power and People individuelle forløb og konsulentydelser indenfor den bløde del af HR og ledelse. Visionen er at udvikle en Ny Nordisk Ledelsesfilosofi baseret på menneskelig bæredygtighed.

Send en besked

v/ Pauline Skov Poulsen

Specialist i energi og intuition
Cand.Mag & Psykoterapeut MPF
EMCC godkendt Coach

paulinepoulsen@powerandpeople.com

+45 3068 3885

  • Black LinkedIn Icon

navn: *

email: *

telefon:

besked: