Min passion er at træne ledere og teams i energi management og at bruge deres intuitive intelligens i det daglige arbejde 

Jeg assisterer desuden ledere og teams i at skabe grobund for en tryg, tillidsfuld og stimulerende arbejdskultur, hvor den enkelte trives, skaber resultater gennem kompetenceudvikling og står stærkt i sig selv i arbejdsfællesskabet.

Et stimulerende arbejdsmiljø, som vi føler os knyttet til, og hvor vi brænder for at gøre en forskel sammen med andre, frisættes ved at arbejde med udvikling og fleksibilitet i  spændingsfeltet mellem:

  • personlighed og faglighed

  • roller og ansvar

  • krav og optimale arbejdsbetingelser

  • værdier og virksomhedskultur

 

I en Corona tid med hybridmøder og mere hjemmearbejde kan intuitionen være med til at skabe kittet i arbejdsfællesskabet gennem at styrke empatien og sammenhængskraften uafhængigt af daglig, fysisk tilstedeværelse.

Speciale:

Jeg underviser og træner ledere, iværksættere og selvstændige i at bruge deres energi med størst effekt og  trivsel. Dernæst at bringe deres intuitive intelligens bevidst i spil i udarbejdelse af visionen, i rekruttering og samarbejde, i beslutningsprocesserne og i forandringsledelse.