top of page

Undervisning, workshops og træningsforløb om intuition og det menneskelige potentiale

Du kan som leder, medarbejder eller HR partner blive klædt på til fremtidens arbejdsliv

Se aktuelle kurser og træning

Bliv inspireret og undervist i emner som:

  • personlig bæredygtighed gennem optimal brug af dine energiressourcer

  • fremtidssans og samfundsmæssige trends 

  • styrkelse af relationer ved bevidst brug af intuitionen

  • kunsten at inddrage intuitionen i beslutningsprocessen

Kontakt mig for et indledende møde, hvor vi udveksler om 
behov og muligheder for jeres næste interne workshop.
Du har også mulighed for at tilmelde dig et træningsforløb individuelt, der afholdes sammen med deltagere fra andre virksomheder.

Jeg sætter løbende undervisningstilbud op på Linkedin og Instagram

Anbefaling

Jeg kan ikke anbefale dette spirituelle træningskursus nok. Det har haft en dybtgående indvirkning på mig og har hjulpet mig med at finde større indsigt, forbindelse og personlig vækst som selvstændig erhvervsdrivende. Jeg er taknemmelig for de praktiske redskaber og teknikker, jeg har lært, undervisningens kvalitet fra Pauline og det støttende fællesskab, der har beriget min rejse.                                 
Patrick Munch Fals
Founder af Smykke CPH

Læs mere om samtaleforløb

Læs mere om 
facilitering

Læs mere om undervisning

Book tid

Ring eller skriv

Kurser og træning

Kurser og træning

bottom of page