top of page

Facilitering af forskellige 
forandrings- og 
udviklingsprocesser

“if you want to build business build the people”

Citat af: Brownie Wise

Når du som organisation, afdeling eller team har brug for støtte til at igangsætte, justere eller gå igennem en forandringsproces, hvor mennesket og samarbejdet skal bygges op undervejs. 

Støtten i forandringsprocessen kan f.eks. være:

  • at skabe fælles afsæt for ny retning

  • at finde motivation og energi til at drifte og udvikle samtidigt

  • at få omsat usikkerhed, frustration og modstand til konstruktivt engagement og relevant input til processen

  • at tilrettelægge timing og flow i implementeringen

Processen designer vi i fællesskab men den overordnet struktur er typisk opdelt i tre faser:

 

  1. Før forandringen, hvor vi indsamler data gennem møder med de involverede parter for at sætte realistiske mål

  2. Under forandringsprocessen. hvor fokus er at fine milepælene, samle trådene og følge energien 

  3. Efter processen at evaluere udbyttet, destilere læring og at følge op på det videre forløb.

Jeg faciliterer også gerne udviklingsforløb for den enkelte leder og medarbejder eller partnerskaber indenfor samarbejde, kommunikation, konfliktløsning og trivsel.

Anbefaling

Sort Samvittighed har med stor fornøjelse i to omgange brugt Pauline Poulsen til at facilitere rammerne for en kreativ udviklingsproces og til at udvikle på vores samarbejde og fælles potentiale. Pauline er en kompetent, lydhør og engageret rådgiver, som hjalp os med at formulere en række fælles mål og udfordringer og gav os konkrete, brugbare redskaber til vores fortsatte arbejde

Teatergruppen Sort Samvittighed

Læs mere om samtaleforløb

Læs mere om 
facilitering

Læs mere om undervisning

Book tid

Ring eller skriv

bottom of page