top of page

Paulines tilgang til at arbejde med mennesker

Jeg bruger mine faglige specialer og mange års livserfaring til at hjælpe mennesker med at skabe en personlig forvandling eller en ønsket fremtid.

Tilgang

Kernen i mit arbejde er:

  • højne menneskers selvindsigt og bevidsthed i forhold til dem selv og deres relationer 

  • fokus på en bæredygtig forvaltning af energien i processen

  • at mennesker forløser deres iboende potentiale og opnår deres mål i livet og på arbejdet gennem den bedst mulige vej

  • forløse menneskers evne til bevidst at lade sig guide af deres unikke energi og lytte til deres intuition og kreativitet, så det tilsammen bliver den indre GPS, der kan navigere dem frem mod et formuleret mål. 

Metode
Jeg arbejder med alle aspekter af det at være menneske og er undervejs optaget af, hvad der understøtter og hvad der blokerer den enkelte i at folde sit menneskelige potentiale ud fysisk, emotionelt, mentalt eller åndeligt. 

I afklaringen er det min styrke at se sammenhænge i det, vi taler om og arbejder med, også på flere planer. Jeg kalder det for ”connecting the dots”, og metoden bringer ofte uventede muligheder og utraditionelle løsninger frem i lyset. Samtidigt løftes sløret som regel for meningen bag udfordringerne, hvilket åbner op til  håb, helhedsforståelse, og gå på mod. 

Om Pauline

Om Pauline...

Mit fundament
Jeg har 20 års erfaring med at støtte, udfordre og udvikle mennesker til et balanceret og meningsfuldt (arbejds)liv ved at bryde uhensigtsmæssige mønstre og kalde deres personlige power og potentiale frem. Deraf navnet på min virksomhed “Power and People. 

Mine styrke er at fornemmer, hvad der skal til for at: 

  • forløse den iboende, personlige power

  • opnå klarhed omkring karrieremæssige skift 

  • lykkes med menneskelige forandringsprocesser i al almindelighed

  • skabe nyt liv i parforholdet, partnerskabet eller samarbejdet 

  • forbedre kommunikationen og højne trivslen både hos det enkelte menneske og i arbejdsfællesskabet. 

  • genopdage og inddrage den intuitive intelligens som en bevidst personlig, faglig og ledelsesmæssig ressource i en hurtigt, omskiftelig verden.

Jeg har siden 2004 arbejdet med virksomheder omkring teambuilding, ledelse og HR. Jeg har assisteret ledere med at udvikle deres medarbejdere individuelt og i teams især i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser. I de senere år har mit arbejde også været fokuseret på at udvikle ledere, herunder at træne dem i det intuitive lederskab. 

Book tid

Ring eller skriv

Kontakt

Kontakt

Har du brug for en psykoterapeut, kropsbehandler, coach eller udviklingskonsulent i Helsingør eller i Nordsjælland, så kontakt mig gerne.

Jeg svarer som hovedregel inden for 24 timer på din henvendelse. Har vi allerede en aftale, som skal aflyses eller ombookes skal det også gøres senest 24 timer før, hvis ikke aftalen skal faktureres med 50%. Aflyses vores aftale på dagen, fakturerer jeg 100%, da jeg så ikke kan nå at omdirigere min tid.

bottom of page